:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี

ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1
10
10
20
อนุบาล 2
10
9
19
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
8
14
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
10
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
6
20
รวมทั้งสิ้น
56
66
142

 

ปุ่มคลิกกลับหน้าแรก

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทร:053-729143