:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66. ปี2559 ณ จังหวัดลำปางง
คณะครูโรงเรียนบ้านผาบ่องฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรม นักเรียนระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 66. ปี2559 ณ จังหวัดลำปาง
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รางวัลการ
แข่งขัน ทักษะวิชาการ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รางวัลการ
แข่งขัน ทักษะวิชาการ ในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่66 ระดับกลุ่มอำเภอแม่ลาว สพป.ชร.2

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ปี2559
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้นำคณะลูกเสือสามัญเข้าร่วมกิจกรรม
งานวัน วชิราวุธ ประจำปี 2559 วันที่ 25 พ.ย.2559 ที่จัดโดย สพป.เชียงรายเขต2 ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละฯ
วิชาการงานอาชีพฯ
*Eng 206*คลิก
*Eng 200 * คลิก
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com TEL:053-729143