:::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)::::
นายสำราญ โปทาวี


โรงเรียนขอขอบพระคุณ ทางอ.แม่ลาวที่ได้มอบทุนการศึกษา ผ้าป่าการกุศล "สายธารธรรม ปันน้ำใจ"ให้กับนักเรียน ทั้งจักรยาน ผ้าห่ม ทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านผาบ่องฯได้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
เข้าค่ายภาษาอังกฤษพิชิตโอเน็ต กลุ่มเครือข่าย แม่ลาว1

โรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณพิกุล จอมแก้ว และครอบครัว แม่บ้านบ้านหัวทุ่ง ทุกท่านที่ได้นำอาหาร ขนม ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า มามอบให้นักเรียนของโรงเรัยนในวันที่4 มกราคม 2559 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยได้จัดกิจกรรมการแสดง การแลกของขวัญระหว่างครู นักเรียน แม่บ้าน

รร.บ้านผาบ่องฯร่วมกับชุมชนได้จัดกิจกรรม
ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 58 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูได้นำนักเรียน
ที่เป็นตัวแทน สพป.ชร2 เข้าแข่งขันรายการการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65
ปีพ.ศ.2558 เขตภาคเหนือ

ร.บ้านผาบ่องฯได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น
เพื่อรักษาประเพณีวัฒธรรมที่ดีงามต่อไป

ร.ร.บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)และ
โรงเรียนร.ร.เข้าร่วมการจัดอบรมการใช้โปแกรมและ
วิเคราะห์ผลการเรียน
ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558
โดยท่านวิทยากร ท่านผอ.ฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
ผอ.โรงเรียนสันติวนา สังกัด สพป.ชม 3 เพื่อให้ระบบการวิเคราะห์ผลการเรียน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาสี
ประจำเทศบาลตำบลดงมะดะ
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)
ได้เข้าร่วมอบรมสัมนา โครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
(safe school guideline)ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงรายน
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2/2558

คลิกกลับหน้าแรก

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาศิลปะและดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงมดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 E-mail: phabong@gmail.com โทรศัพท์ :053-729143
S